FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 04/27/2021 - 13:17 PDF icon CCI04272021_0002.pdf, PDF icon CCI04272021_0001.pdf
सवारीसाधन खरिद सम्वन्धि शिलवन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना । ७७/७८ 04/23/2021 - 17:46 PDF icon to upload.pdf
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 04/20/2021 - 10:53
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित सेवा प्रदायक )) ७७/७८ 04/11/2021 - 12:56
विद्युतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना । ७७/७८ 03/24/2021 - 15:42
बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हुँदा सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 03/24/2021 - 15:41
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 03/15/2021 - 14:27
Rmun/NCB/works/08-077.78 बोलपत्र को स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा)) ७७/७८ 02/08/2021 - 20:07
Rmun/NCB/works/05-077.78 बोलपत्र को स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा)) ७७/७८ 02/08/2021 - 20:06
विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना । ७७/७८ 02/04/2021 - 12:46

Pages