FAQs Complain Problems

७९/८०

नगरपालिको कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु मिति २०८०/०३/३१ गते आईतवार १(एक)दिन बन्द रहने सम्वन्धि सूचना ।

नगरपालिकाको कार्यालय तथा अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरुमा मिति २०८०/०३/३१ गते १ (एक )दिन राजश्व संकलन प्रणाली बन्द रहने सम्वन्धि जानकारी बारे।। (सरोकारवालाहरु सबै)