FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व.२०८१.८२ को लागि रतुवामाई नगरपालिकाको पारित भएको विनियोजन ऐन । ८०/८१ 06/25/2024 - 20:34 PDF icon आ.व.२०८१.८२ को लागि रतुवामाई नगरपालिकाको पारित भएको विनियोजन ऐन
मिति २०८१/०३/१० गते आ.व.२०८१/८२ का लागि नगरसभामा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेट । ८०/८१ 06/25/2024 - 20:03 PDF icon आ.व.२०८१.८२ को लागि रतुवामाई नगरपालिकाको पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम
मिति २०८०/०३/१० गते आ.व.२०८०/८१ का लागि नगरसभामा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेट । ७९/८० 06/25/2023 - 18:33 PDF icon नीति तथा कार्यक्रक 2080.81
आ.व.२०७९.८०मा दशौँ नगर सभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम ! ७९/८० 07/17/2022 - 18:01 PDF icon दशौँ नगर सभा मा पेश हुने नीतितथा कार्यक्रम २०७९.०३.२९
आ.व. २०७८.७९ को बजेट तथा कार्यक्रम । ७८/७९ 09/12/2021 - 20:01 PDF icon budget 2078-79.pdf
आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट किताब। ७७/७८ 10/13/2020 - 17:33 PDF icon रातो किताब २०७७.७८.pdf
आ.व. २०७६.७७ रतुवामाई नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम । ७६/७७ 12/29/2019 - 14:22 PDF icon २०७६.७७ रतुवामाई नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम
रतुवामाई नपाको आ.व. २०७६.७७ मा अनुमानित बजेट । ७६/७७ 12/13/2019 - 13:53 PDF icon रतुवामाई नपाको आ.व. २०७६.७७ मा अनुमानित बजेट
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको अनुमानित बजेट । ७५/७६ 10/28/2018 - 17:25 PDF icon रतुवामाई न.पा. आय व्यायको अनुमान २०७५.७६.pdf
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन । ७५/७६ 10/11/2018 - 12:33 PDF icon रतुवामाई नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५.pdf

Pages