FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री भिमेश्वर राधाकृष्ण वेदविद्या मन्दिर आधारभूत रतुवामाई वडा नं -९ गुरुकुल दिपक नेपाल ९८४२४५८६५०
श्री गोपेश्वर बेद्यविद्या प्रा.लि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१० गुरुकुल ठगेन्द्र प्रसाद खनाल ९८१५३६०८५०
श्री मदर्शा इस्लामिया आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ मदर्शा मो. हासिव ९८००९७९८९६
श्री नेपाली रहमानिया आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२ मदर्शा सजाद आलम ९८०४०३९५६६
श्री मदर्शा आह्लेसुन्नत आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२ मदर्शा मो. ताहिर आलम ९८०५३३७८९२
दारुम उलुम मदर्शा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२ मदर्शा मो.महबुब आलम ९८१७३१५८६०
श्री एजलिया मदर्शा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१ मदर्शा अब्बु बक्कर ९८१९३०४६७४
श्री बालज्योति इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ संस्थागत खड्ग ब.राजवंशी ९८०७३७९३८८
श्री मुनसाइन इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५ संस्थागत प्रकाश ढकाल ९८४२३४८५६९
श्री साइनिङ स्टार इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६ संस्थागत सावित्र आचार्य ९८१४३७२०७७

Pages