FAQs Complain Problems

श्री नेपाली रमनिया मदर्सा आ.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
सजाद आलम
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८०४०३९५६६
विद्यालयको ठेगाना: