FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
२०७५ साल वैशाख-भाद्र महिना सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन । ७५/७६ 11/05/2018 - 11:56 PDF icon २०७५ साल वैशाख-भाद्र महिना सम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ साल आश्विन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन । ७५/७६ 11/05/2018 - 12:14 PDF icon २०७५ साल आश्विन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ साल कार्तिक महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन । ७५/७६ 03/05/2019 - 11:53 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ कार्तिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ साल मङ्सिर महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन । ७५/७६ 03/05/2019 - 11:55 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ मङ्सिर मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ साल पुस महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन । ७५/७६ 03/05/2019 - 11:56 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता २०७५ पुस मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ साल माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन । ७५/७६ 03/07/2019 - 16:14 PDF icon २०७५ साल माघ महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ साल फाल्गुन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन । ७५/७६ 03/31/2019 - 15:35 PDF icon २०७५ साल फाल्गुन महिनाको व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन