FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/८१ मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०। ८०/८१ 07/17/2023 - 10:52 PDF icon आ.व. २०८०/८१ मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ।
रतुवामाई नगरपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्वन्धि तयार गरिएको मापदण्ड तथा आधारहरु २०८० । ७९/८० 06/05/2023 - 11:44 PDF icon रतुवामाई नगरपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्वन्धि तयार गरिएको मापदण्ड तथा आधारहरु २०८० ।
आ.व. २०७९/८० मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ । ७९/८० 07/19/2022 - 20:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ final.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७८ । ७८/७९ 11/11/2021 - 15:53 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाह मापदण्ड २०७८.pdf
आ.व. २०७८/७९ मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ । ७८/७९ 07/15/2021 - 11:10 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८
संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन-२०७७ । ७७/७८ 07/11/2021 - 22:01 PDF icon संघ-प्रदेश-र-स्थानीय-तह-समन्वय-तथा-अन्तरसम्बन्ध-ऐन-२०७७.pdf
आ.व. २०७७/७८ मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ । ७७/७८ 10/10/2020 - 20:22 PDF icon रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७
सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति, २०७२ । ७७/७८ 08/01/2020 - 20:09 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति-2072.pdf
आ.व. २०७६/७७ मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/16/2019 - 17:12 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६ Final
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/20/2019 - 13:08 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

Pages