FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७९/८० मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ । ७९/८० 07/19/2022 - 20:00 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९ final.pdf
आ.व. २०७८/७९ मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ । ७८/७९ 07/15/2021 - 11:10 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८
आ.व. २०७७/७८ मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ । ७७/७८ 10/10/2020 - 20:22 PDF icon रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७
आ.व. २०७६/७७ मा रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ । ७६/७७ 07/16/2019 - 17:12 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७६ Final
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 02/20/2019 - 13:08 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ । ७५/७६ 02/19/2019 - 12:20 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
रतुवामाई न.पा. मा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ । ७५/७६ 01/21/2019 - 13:33 PDF icon रतुवामाई न.पा. मा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन । ७५/७६ 12/23/2018 - 10:51 PDF icon रतुवामाई नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५.pdf
आ.व. २०७५/०७६ रतुवामाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन । ७५/७६ 12/23/2018 - 10:48 PDF icon रतुवामाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.०३.१०