FAQs Complain Problems

श्री भिमेश्वर राधाकृष्ण वेद विद्या आश्रम गुरुकुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
डिल्लीराम गुरागाई
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२०७२७८७
विद्यालयको ठेगाना: