FAQs Complain Problems

श्री मदर्शा इस्लामिया मजहरुल उलन आ‍‍. वि‍

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
मो. हसिव
विद्यालयको ईमेल: 
hasibuddin49407@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८००९७९८९६
विद्यालयको ठेगाना: