FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न डाकवडावड आह्वान सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 10/31/2019 - 18:32 PDF icon आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न डाकवडावड आह्वान सम्वन्धि सूचना ।
दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 06/18/2019 - 11:36 PDF icon रतुवामाई नपाको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना .pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Letter of Intent )। ७५/७६ 05/03/2019 - 09:58
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Letter of Intent )। ७५/७६ 05/03/2019 - 09:55
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 05/01/2019 - 16:02
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 05/01/2019 - 16:00
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 04/05/2019 - 13:48 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 04/05/2019 - 13:47 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 03/31/2019 - 13:29 PDF icon रतुवामाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 03/28/2019 - 12:38 PDF icon रतुवामाई निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना पत्र

Pages