FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्वन्धि सूचना । ७७/७८ 06/24/2021 - 18:43
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र । ७७/७८ 06/16/2021 - 13:22 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र
बोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा (श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 06/13/2021 - 18:04
दरभाउ स्विकृत गर्ने आशयको सूचना।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 06/06/2021 - 17:05
बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्वन्धि सूचना । ७७/७८ 05/25/2021 - 15:58
नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना संशोधन भएको सम्वन्धि सूचना ७७/७८ 05/20/2021 - 20:30
नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना । ७७/७८ 05/20/2021 - 09:36
बोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा (श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 05/13/2021 - 18:01
विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । ७७/७८ 05/13/2021 - 17:42 PDF icon विद्युतीय दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।.pdf
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 04/29/2021 - 17:16

Pages