FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्र सम्वन्धमा । ७६/७७ 02/11/2020 - 18:46
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्र सम्वन्धमा । ७६/७७ 02/11/2020 - 18:45
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्र सम्वन्धमा । ७६/७७ 02/11/2020 - 18:45
बोलपत्र समयावधि थप गरिएको सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 01/26/2020 - 15:54 PDF icon बोलपत्र समयावधि थप गरिएको सम्वन्धि सूचना.
बोलपत्र आहवान सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 12/27/2019 - 14:04
आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न डाकवडावड आह्वान सम्वन्धि सूचना । ( तेश्रो पटक प्रकाशित २०७६/०८/०३ ) ७६/७७ 11/19/2019 - 14:37 PDF icon आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का सम्वन्धि सूचना तेश्रो पटक प्रकाशित
आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न डाकवडावड आह्वान सम्वन्धि सूचना । ( दोश्रो पटक प्रकाशित २०७६/०७/२१ ) ७६/७७ 11/08/2019 - 09:57 PDF icon आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का सम्वन्धि सूचना दोश्रो पटक प्रकाशित
आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न डाकवडावड आह्वान सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 10/31/2019 - 18:32 PDF icon आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न डाकवडावड आह्वान सम्वन्धि सूचना ।
दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 06/18/2019 - 11:36 PDF icon रतुवामाई नपाको दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना .pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Letter of Intent )। ७५/७६ 05/03/2019 - 09:58

Pages