FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्युतिय बोलपत्र आह्वानको सूचना । ७७/७८ 03/24/2021 - 15:42
बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हुँदा सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 03/24/2021 - 15:41
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७७/७८ 03/15/2021 - 14:27
Rmun/NCB/works/08-077.78 बोलपत्र को स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा)) ७७/७८ 02/08/2021 - 20:07
Rmun/NCB/works/05-077.78 बोलपत्र को स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा)) ७७/७८ 02/08/2021 - 20:06
विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना । ७७/७८ 02/04/2021 - 12:46
बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना । ७७/७८ 01/26/2021 - 13:00
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(सम्वन्धित निर्माण सेवा ) ७७/७८ 12/28/2020 - 16:54 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
म्यादी सुरक्षाकर्मी पदको लागि आवेदन दर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 05/24/2020 - 14:24
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा)) ७६/७७ 05/22/2020 - 12:04

Pages