FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । ७८/७९ 10/26/2021 - 15:48 PDF icon दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना.२
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा । ७८/७९ 10/26/2021 - 15:46 PDF icon सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा
वोलपत्र संशोधन तथा म्याद थप सम्वन्धमा । ७८/७९ 10/18/2021 - 15:31
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७८/७९ 10/11/2021 - 17:17
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा) ७८/७९ 10/05/2021 - 19:44 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना । ७८/७९ 10/05/2021 - 14:48
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा । ७८/७९ 09/23/2021 - 13:37 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा ।.pdf
भरौट वालुवा विक्री तथा होर्डिङ बोर्डको कर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्वन्धि सूचना । ७८/७९ 09/21/2021 - 20:31 PDF icon भरौट बालुवा तथा होर्डिङ बोर्ड ठेक्का
बोलपत्र आव्हानको सूचना । ७८/७९ 09/21/2021 - 17:58 PDF icon बोलपत्र आव्हानको सुचना.pdf
विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना । ७८/७९ 09/16/2021 - 14:40 PDF icon रतुवा टेन्डर सुचना -२०७८.०५.३१.pdf

Pages