FAQs Complain Problems

वि.नं. ०५.०७७.७८ सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा २०७७/०९/१८ गते भएको लिखित परीक्षामा सफल भई प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनाैट भएका उम्मेदवारहरुको नामावली ।

प्रयोगात्मक परिक्षा पाठ्यक्रम

## नेपाली टाईपिङको लागि Preeti अथवा Nepali Unicode Traditional मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

१.Ms-Word   २.Ms-Excell ३.Ms-PowerPoint  ४.Internet

नोट:सक्कली कागजातहरु अनिवार्य लिएर आउनु होला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: