FAQs Complain Problems

विज्ञापन कर असुली गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति: २०८०/०४/२१ गते) को सूचनामा ७ दिन म्याद नभई १५ दिन म्याद रहेको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: