FAQs Complain Problems

प्रमाणित हाजिर विवरण पठाउने वारे।(श्री वडा कार्यालय सबै )

प्रमाणित हाजिर विवरण पठाउने ढांचाको लागि तल दिएको लिंकमा click गर्नुहोस ।

https://drive.google.com/open?id=1G3a6gglORVP5SnO7o7C74GB2RomCaUlv

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: