FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागि हुनको लागि इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिहरुबाट निवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागि हुन  सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: