FAQs Complain Problems

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि विशेषज्ञय चिकित्सकहरुद्वारा स्वास्थ्य जाँच तथा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण शिविर कार्यक्रम ।