FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रतुवामाई न.पा. भित्र रहेका सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि रकम निकासा सम्वन्धि सूचना ।

सूचना !      सूचना !!    सूचना !!!

 

यहि मिति २०७५/०९/११गते रतुवामाई न.पा. भित्र रहेका सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि तपसिलका विषयमा रकम निकासा गरिएको वारे सूचना ।

 

तपसिल:

१. प्राविधिक धार तर्फ एकमुस्ट

अ.हे.व., अ.न.मि, ल्याब असिस्टेन्ट र कार्यालय सहयोगी पदमा करार सेवा लिने सम्वन्धि जरुरी सूचना ।

दरखास्त फारम यसै सूचना संग संलग्न गरिएको छ ।

थप जानकारीको लागि रतुवामाई नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सिजुवा, मोरंग मा सम्पर्क राख्नुहोला ।

 धन्यवाद !!!

दस्तावेज: 

Pages