FAQs Complain Problems

श्री महेन्द्र मा.वि.(देविस्थान )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
श्रीष्टि प्रसाद दास
विद्यालयको ईमेल: 
mahendrahss2023@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८५२०७६१५३
विद्यालयको ठेगाना: