FAQs Complain Problems

श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
लेखराम बोसाक
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८१५३५५०९४
विद्यालयको ठेगाना: