FAQs Complain Problems

आर्थिक अबस्था कमजोर वा बिपन्नता प्रमाणितका लागि के के कागजातहरु पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ?

१.निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

२.आर्थिक अवस्था कमजोर भएको पुष्टि हुने कागजात