रतुवामाई नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ|

 

 

" कृषि, व्यवसायिकता र पर्यटन रतुवामाई नगरपालिकाकाे अाधार स्वाभिमान समृद्धि र समानताको लागि स्थानीय सरकार"

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मदन घिमिरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख ratuwamaimunicipalityinfo@gmail.com ०२१-४१४०५१
मनोज कुमार शाह मनोज कुमार शाह शाखा अधिकृत सूचना तथा योजना शाखा ratuwamaimunicipalityinfo@gmail.com 021-414051
कुल प्रसाद गुरागाई लेखा अधिकृत लेखा शाखा kpguragain148958@gmail.com ९८४२०७६०७०
ई. उजित नारायण राजवंशी सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.ratuwamaimun@gmail.com ९८११३९७६३५
ई. निलहरी खतिवडा सिभिल इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८०८३२३२०४
समग्र पोखरेल लेखापाल लेखा शाखा sam13pkh@gmail.com 9842084349
डा. सचिन नेपाली मे.अ. आठौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झुर्किया ९८५७८२२०६७
राजन प्रसाद पोखरेल अधिकृत सातौ तह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य सेवा शाखा ९८४२०२९२०५
जय शंकर प्रसाद अधिकृत छैटौ तह कविराज निरीक्षक आयुर्वेध औषधालय ९८११३९६६२५
रविन्द्र कुमार पण्डित विद्यालय निरिक्षक शिक्षा शाखा panditrabindra40@gmail.com ९८४२२४१८४९
मनोज प्रसाद साह अधिकृत छैटौ तह स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य सेवा शाखा ९८४४६५३३७९
केशव घिमिरे ना.सु प्रशासन शाखा ghimirekesav@gmail.com ९८४२४११६५६
गेहराज पोखरेल ना.सु पञ्जिकरण शाखा ९८४४६०००७६
कृष्ण प्रसाद ढकाल ना.सु योजना शाखा kdhakal73@gmail.com ९८४२०६७४४६
लिलानाथ रेग्मी खरिदार जिन्सि शाखा lnregmi@gmail.com ९८५२०३१०३८
गंगा बहादुर श्रेष्ठ सहायक स्तर चौथो तह दर्ता चलानी ९८५२०२८०४३
शिर्जना कोइराला सहायक महिला निरिक्षक महिला विकास शाखा ९८४२०९२११३
चन्द्र प्रसाद सिंह सहायक सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८०७०५८९०५
मिरा तिम्सिना प्रा.स. कृषि सेवा शाखा timsinamira2016@gmail.com ९८४१११४९६५
शशि राज खड्का पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा केन्द्र, सौंठा ९८४१३९४६०९
बल बहादुर भुजेल का.स. पाचौ तह पशु सेवा केन्द्र, सौंठा ९८१९०५८३८१
चिन्तामणि दाहाल कास पाचौ पशु सेवा केन्द्र, सौंठा ९८१४९७२८५४
गंगाराम भट्टराई बैद्य खरिदार सिजुवा आयुर्वेद औषधालय ९८०४९३९८१९
उद्धव प्रसाद वजगाई ल्या.अ.छैटौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झुर्किया ९८१९०८०९७७
नन्दलाल राजवंशी वहिदार रतुवामाई नगरपालिकाको कार्यालय ९८४२१६२१४०
प्रमोद कुमार सिंह हे.अ. पाचौ स्वास्थ्य चौकी, महादेवा ९८१७३३४७५९
मोहनदेव सिंह हे.अ. पाचौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झुर्किया ९८४२३५८७८२
मो. नजबुल हुसेन अ.हे.व. पाचौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झुर्किया ९८४२०७६२०७
लिला थापा अनमी चौथो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झुर्किया ९८११३५१९८२
सुनिता कुमारी देव अ.हे.व. चौथो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झुर्किया ९८६२१८६९०३
प्रमोद कुमार यादव सि.अ.हे.व. छैठौ स्वास्थ्य चौकी, महादेवा ९८१९९७९८२०
वासुदेव रेग्मी सि.अ.हे.व. छैठौ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झुर्किया ९८४२०४२७६७
नरेश कुमार शाह हे.अ. पाचौ स्वास्थ्य चौकी, गोविन्दपुर ९८०४३७४८१३
संजय कुमार विराजी अ.हे.व. चौथो स्वास्थ्य चौकी, गोविन्दपुर ९८१५७८०४८३
कल्पना कुमारी खान अनमी चौथो स्वास्थ्य चौकी, महादेवा ९८१४३५४२५१

Pages