रतुवामाई नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ|

 

 

" कृषि, व्यवसायिकता र पर्यटन रतुवामाई नगरपालिकाकाे अाधार स्वाभिमान समृद्धि र समानताको लागि स्थानीय सरकार"

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुखको फोटो

नगर प्रमुख

फोन नं: 9810480151

नगर उप प्रमुख

फोन नं: ९८१९३२४३३७

वडा अध्यक्ष-१

फोन नं: ९८००९०९७८१

वडा अध्यक्ष-२

फोन नं: ९८१२३८८७९१

वडा अध्यक्ष-३

फोन नं: ९८१९३१९३७८

वडा अध्यक्ष-४

फोन नं: ९८१६३५५४२१

वडा अध्यक्ष-५

फोन नं: ९८४२१३२१६९

वडा अध्यक्ष-६

फोन नं: ९८५२०२८५५९

वडा अध्यक्ष-७

फोन नं: ९८११०३९४२२

वडा अध्यक्ष-८

फोन नं: ९८५२०७५५१८

वडा अध्यक्ष-९

फोन नं: ९८१३४९१२६५

वडा अध्यक्ष-१०

फोन नं: ९८५२०३०५८१