FAQs Complain Problems

अपडेट

जन प्रतिनिधि

नाम पद ईमेल फोन नं
नगर प्रमुखको फोटो  श्री रबिन राई नगर प्रमुख 9810480151
श्री दयन्त देबी चुडाल नगर उप प्रमुख ९८१९३२४३३७
श्री हरि प्रसाद गिरी वडा अध्यक्ष-१ ९८००९०९७८१
श्री किरण लाल सिंह गनगाई वडा अध्यक्ष-२ ९८१२३८८७९१
श्री वुलनदेव प्रसाद सिंह गनगाई वडा अध्यक्ष-३ ९८१९३१९३७८
श्री देवराज राजवंशी वडा अध्यक्ष-४ ९८१६३५५४२१
श्री कन्हैयालाल राजवंशी वडा अध्यक्ष-५ ९८४२१३२१६९
श्री तुलाराम लुईटेल वडा अध्यक्ष-६ ९८५२०२८५५९
श्री दानालाल राजवंशी वडा अध्यक्ष-७ ९८११०३९४२२
श्री नन्द कुमार चापागाई वडा अध्यक्ष-८ ९८५२०७५५१८
श्री ईन्द्र बहादुर लिम्बु वडा अध्यक्ष-९ ९८१३४९१२६५
श्री टंक ढकाल वडा अध्यक्ष-१० ९८५२०३०५८१