FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकामा प्रदेश सरकारवाट चालु आ.व. मा सशर्त अनुदानवाट संचालन हुने योजनाहरु । ७५/७६ 10/29/2018 - 13:10 PDF icon रतुवामाई आ.व. ०७५.७६ सशर्त अनुदानवाट संचालन हुने नगर योजना.pdf
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपकलिकामा हुने क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमहरु । ७५/७६ 10/29/2018 - 13:05 PDF icon रतुवामाई आ.व. ०७५.७६ कर्मगत योजना तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व.- २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु । ७५/७६ 10/29/2018 - 13:02 PDF icon रतुवामाई आ.व.- ०७५.७६नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु । ७५/७६ 10/29/2018 - 13:00 PDF icon रतुवामाई आ.व. ०७५.०७६मा सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु