रतुवामाई नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ|

 

 

" कृषि, व्यवसायिकता र पर्यटन रतुवामाई नगरपालिकाकाे अाधार स्वाभिमान समृद्धि र समानताको लागि स्थानीय सरकार"

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकामा प्रदेश सरकारवाट चालु आ.व. मा सशर्त अनुदानवाट संचालन हुने योजनाहरु ।

७५/७६ 10/29/2018 - 13:10 PDF icon रतुवामाई आ.व. ०७५.७६ सशर्त अनुदानवाट संचालन हुने नगर योजना.pdf

आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपकलिकामा हुने क्रमागत योजना तथा कार्यक्रमहरु ।

७५/७६ 10/29/2018 - 13:05 PDF icon रतुवामाई आ.व. ०७५.७६ कर्मगत योजना तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व.- २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु ।

७५/७६ 10/29/2018 - 13:02 PDF icon रतुवामाई आ.व.- ०७५.७६नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु ।

७५/७६ 10/29/2018 - 13:00 PDF icon रतुवामाई आ.व. ०७५.०७६मा सबै वडाहरुमा हुने विषयगत कार्यक्रमहरु