FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रदिप शाह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख shahpradip2012@gmail.com ९८४२९०८६५०
नरेश कुमार पण्डित कृषि प्रसार अधिकृत कृषि सेवा शाखा ९८६२००६५३४
दिनेश प्रसाई प्रा.स. पाचौ तह पशु सेवा केन्द्र, सौंठा ९८१४०५८३४९
मनोज कुमार शाह मनोज कुमार शाह शाखा अधिकृत सूचना तथा योजना शाखा ratuwamaimunicipalityinfo@gmail.com 021-414051
कुल प्रसाद गुरागाई लेखा अधिकृत लेखा शाखा kpguragain148958@gmail.com ९८४२०७६०७०
समग्र पोखरेल लेखापाल लेखा शाखा sam13pkh@gmail.com 9842084349
Rabindra Kr Pandit PIC रविन्द्र कुमार पण्डित शाखा अधिकृत ( शिक्षा ) शिक्षा शाखा panditrabindra40@gmail.com ९८४२२४१८४९
शिर्जना कोइराला सहायक महिला निरिक्षक महिला विकास शाखा ९८४२०९२११३
चिन्तामणि दाहाल पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा केन्द्र, सौंठा ९८१४९७२८५४
किरण दाहाल वडा सचिव ९८४२०५२९७७