FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्sort descending विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री दारुल उलुम मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२ मदर्शा मो.महबुब आलम ९८१७३१५८६०
श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी लेखराम बोसाक ९८१५३५५०९४
श्री हिमालय.आ.वि.(कपरसुका ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७ सरकारी थलबहादुर अधिकारी ९८४२१९३५२६
श्री मदर्सा आहले सुन्नत गरिव आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२ मदर्शा मो. ताहिर आलम ९८०५३३७८९२
श्री महाराजस्थान आ.वि.(पैयामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी कमल सिंह राजवंशी ९८१७३९०४३१
श्री महादेवा इ. बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ संस्थागत दिवश राजबंशी ९८१४३९३७९८
श्री नेपाली रमनिया मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२ मदर्शा सजाद आलम ९८०४०३९५६६
श्री सरस्वती मा.वि., कल्याणपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -१ सरकारी नर्वदा अधिकारी ९८४२०८६४११
श्री दुर्गा मा.वि.(दाम्राभिट्टा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -८ सरकारी जित ब.कटुवाल ९८४२०६८१०२, ९८१७३३८८३३
श्री मुनलाइट मोडल इ.स्कुल माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -४ संस्थागत कृष्ण ढकाल ९८५२०३१५१९

Pages