FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगानाsort ascending विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री लक्ष्मी आ.वि (सिँघारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी कुमार कठेत ९८४२१७६३१०
श्री स्टार मोडल ‌‍‍‌‌‍‍‌‌‌‍‍‍‍अ‌‌‌.एकाडमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ संस्थागत नारायण प्र.सिंह ९८१७३६३९२६
श्री सनलाइट मोडल इ.एकाडमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ संस्थागत खेम अधिकारी ९८५२०२९०९७
श्री युवामुन एकेडमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ संस्थागत नारायण ताजपुरिया ९८१९३३७७७४
श्री बालज्योति इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ संस्थागत खड्ग ब.राजवंशी ९८०७३७९३८८
श्री मा.वि.झुर्किया माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी देवेसप्रसाद सिन्हा ९८१४३३७४६९
श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी लेखराम बोसाक ९८१५३५५०९४
श्री महाराजस्थान आ.वि.(पैयामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी कमल सिंह राजवंशी ९८१७३९०४३१
श्री सनफ्लावर इ.एकेडमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ संस्थागत धनेश्वर प्र.सिंह ९८२४३६९४२७
श्री मा.वि.केन्द्र नं.२ (महादेवा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी सहदेव ताजपुरिया ९८४४४२१७१४

Pages