FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौटsort descending प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री कालिका आ.वि.(केसरबारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६ सरकारी पुण्य प्र.पोख्रेल ९८४२२२४४४२
श्री वि.पी.आ.वि.(मिर्चाडाँगी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी भरतलाल सिहं ९८१७३२३१७७
श्री सिजुवा मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -७ सरकारी हस्त ब.राई ९८४२४८४८८४ , ९८१२३९७१५६
श्री भानु आ.वि.(पिडाली ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी देवीप्रसाद सिहं ९८२५३७८०६५
श्री संस्कृत आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७ सरकारी लेख ब.बस्नेत ९८४२०८४२१२, ९८१४३०४६१८
श्री मा.वि.झुर्किया माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी देवेसप्रसाद सिन्हा ९८१४३३७४६९
श्री जनता आ.वि (डाँगीटोल ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७ सरकारी इश्वर ढूङ्गाना ९८४२०७१७५९
श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी लेखराम बोसाक ९८१५३५५०९४
श्री हिमालय.आ.वि.(कपरसुका ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७ सरकारी थलबहादुर अधिकारी ९८४२१९३५२६
श्री महाराजस्थान आ.वि.(पैयामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी कमल सिंह राजवंशी ९८१७३९०४३१

Pages