FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौटsort descending प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री दुर्गा मा.वि.(दाम्राभिट्टा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -८ सरकारी जित ब.कटुवाल ९८४२०६८१०२, ९८१७३३८८३३
श्री सरस्वती मा.वि., कल्याणपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -१ सरकारी नर्वदा अधिकारी ९८४२०८६४११
श्री भानु आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी भरतलाल ताजपुरिया ९८०७९३०१९९
श्री महेन्द्र आ.वि.(भुल्काडुब्बा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८ सरकारी दुृर्गा सुन्दास ९८६०३९८९३४
श्री जनकल्याण छेतन आ.वि.(कुटुमगंज ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१ सरकारी कृष्ण प्रसाद ताजपुरिया ९८११०३९३६०
श्री जानकी आ.वि.(सिंघाडी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी भोलामान अधिकारी ९८४२०९८४३८
श्री कट्नु आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८ सरकारी भोजराज कट्टेल ९८४२०९८००७
श्री शारदा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१ सरकारी बिमल कुमार यादव ९८४२१२८६८५
श्री लक्ष्मी आ.वि (सिँघारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ सरकारी कुमार कठेत ९८४२१७६३१०
श्री पाथिभरा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८ सरकारी अरुण कुमार चौधरी ९८४२२७९६८४

Pages