FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगानाsort descending विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री मदर्शा इस्लामिया उलन आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५ मदर्शा मो. हसिव ९८००९७९८९६
श्री मा.वि.लेटि गोविन्दपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५ सरकारी मेघनाथ कोइराला ९८४२०४१०९८
श्री सुनवर्षी मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५ सरकारी यज्ञकुमार निराैला ९८४२२५०९७२
श्री आधारभूत विद्यालय आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५ सरकारी रमन यादव ९८१९०६९४२२
श्री राइजिङ नेपाल बो.स्कुल माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५ संस्थागत विश्वनाथ राय ९८५२०२४१७४
श्री मुनसाइन इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५ संस्थागत प्रकाश ढकाल ९८४२३४८५६९
श्री सौठा माध्यमिक विद्यालय ( सौठा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -६ सरकारी लक्ष्मी प्र.कोइराला ९८४२०९९६९६, ९८११०३८१३५
श्री सरस्वति मा.वि.(कदुपाडा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -६ सरकारी यज्ञनाथ भट्टराई ९८४२५५५०१२ , ९८५२०२९५२४
श्री सिद्धकाली मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -६ सरकारी कृष्णराज विष्ट ९८४२२८०७८३
श्री सौठा भिजन इ.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६ संस्थागत सुनुल सापकोटा ९८५२०६२०७०

Pages